PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
O Firmie
Share This Page:
More |

Home » O Firmie » Zgłoś to

Zgłoś to

W PepsiCo dbamy o to, aby nasi pracownicy, konsumenci, partnerzy biznesowi oraz inne osoby miały dostęp do mechanizmów umożliwiających zgłaszanie potencjalnych naruszeń Światowego Kodeksu Postępowania PepsiCo, naszych wewnętrznych regulacji lub obowiązujących przepisów.

Wśród naszych pracowników promujemy kulturę otwartej komunikacji z przełożonymi i zgłaszanie potencjalnie sytuacji problemowych bezpośrednio do kierowników zespołów lub ich przełożonych. Taką drogę uznajemy za przynosząca najlepsze rezultaty.

Uruchomiliśmy także platformę internetową „Speak Up Webline” (https://www.tnwgrc.com/pepsicospeakup/) oraz bezpłatną infolinię „Speak Up” dostępną pod numerem telefonu 0-0-800-111-1603. Infolinia „Speak Up” jest dostępna z dowolnego miejsca na świecie, a obsługuje ją niezależny, zewnętrzny operatora w USA. Rozmowy prowadzone są  przez przeszkolonego w tym celu specjalistę z udziałem tłumacza.

Platforma internetowa oraz infolinia „Speak Up” to narzędzia wspierające realizację jednej z naszych kluczowych wartości: szczerej i otwartej komunikacji. „Speak Up” jest mechanizmem usytuowanym na końcu drogi do rozwiązywania problemów natury etycznej. Wierzymy jednak, że zdecydowaną większość potencjalnych sytuacji tego typu z wysoką skutecznością rozwiązujemy wewnętrznie.