PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
Search PepsiCo
O Firmie
Share This Page:
More |

Home » Zachowanie poufności

Zachowanie poufności

PepsiCo, Inc. – Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 15.10.2010

Witamy w serwisie PepsiCo, Inc. („PepsiCo"). Poniżej przedstawiamy naszą Politykę prywatności dotyczącą Państwa danych, jakie możemy otrzymać za pośrednictwem niniejszego serwisu. Naszym celem jest ochrona Państwa prywatności i informacji przekazanych nam drogą elektroniczną.

PepsiCo zarządza serwisem z siedziby w Purchase w stanie Nowy Jork, USA. Wszelkie kwestie dotyczące serwisu podlegają przepisom prawa stanu Nowy Jork, USA i są zgodnie z nimi interpretowane.

Wejście do serwisu oznacza akceptację Polityki prywatności oraz znajdującego się w nim Regulaminu. Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13 roku życia i nie gromadzimy świadomie danych o użytkownikach z tej grupy wiekowej. Jeśli odkryjemy, że nieumyślnie pozyskaliśmy dane osoby poniżej 13 roku życia, która odwiedziła serwis, usuniemy takie informacje z naszej bazy.

Łącza do innych serwisów

Niniejsza Polityka obejmuje swoim zakresem serwis www.PepsiCo.com (serwis spółki PepsiCo). Niektóre z naszych podmiotów zależnych i/lub programów prowadzą własną, potencjalnie odmienną, politykę, którą można znaleźć na ich witrynach. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią przy korzystaniu z łączy odsyłających do tych serwisów.

Jakie informacje gromadzimy i w jakim celu

Informacje osobowe – mogą Państwo zdecydować się na udostępnienie swoich danych (takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej) za pośrednictwem niniejszego serwisu. Oto rodzaje informacji, jakie można udostępnić, niektóre ze sposobów ich przekazania oraz cele, do jakich możemy je wykorzystywać.

Skontaktuj się z nami – w przypadku wysłania e-maila za pośrednictwem umieszczonego w serwisie łącza „Skontaktuj się z nami”, prosimy o podanie informacji takich, jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i uwagi. Mogą Państwo również udostępnić dodatkowe informacje.

Informacje dla inwestorów – jeśli chcą Państwo otrzymywać informacje finansowe od naszego zespołu obsługi inwestorów, prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, abyśmy mogli wysyłać Państwu powiadomienia o aktualnościach.

Wyślij znajomemu – niektóre treści można przesyłać znajomym. W tym celu należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail znajomego. Informacje te posłużą nam do wysłania danej treści wskazanej osobie.

Kontakt z Zarządem – w naszym serwisie można znaleźć numer telefonu oraz adresy pocztowy i e-mail do zgłaszania spraw Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej. Prosimy pamiętać, że wysyłając e-mail, udostępniają nam Państwo swój adres e-mail i inne zawarte w nim informacje.

Adres protokołu internetowego

Gromadzimy adresy protokołu internetowego wszystkich osób odwiedzających nasz serwis. Adres IP służy nam do celów zarządzania witryną, a ponadto pomaga w identyfikowaniu Państwa podczas odwiedzin w naszym serwisie.

Dodatkowe zasady dla sekcji „Kariera”

Informacje osobowe udostępnione za pośrednictwem sekcji „Kariera” lub „Oferty pracy” są wykorzystywane i chronione na zasadach określonych w Polityce prywatności firmy Jobs2Web. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie http://www.jobs2web.com/privacy-policy/.

Preferencje użytkownika

Jeśli należą Państwo do grona akcjonariuszy i zwróciliście się o dostarczanie informacji drogą elektroniczną, mogą Państwo aktualizować dane przekazywane nam za pośrednictwem serwisu. W tym celu należy wysłać e-mail na adres investor@pepsico.com.

Jakimi informacjami się dzielimy

Z wyjątkiem opisanych sytuacji nie sprzedajemy ani nie ujawniamy w inny sposób danych osób odwiedzających nasz serwis. Informacjami udostępnionymi przez użytkowników serwisu możemy dzielić się z podmiotami świadczącymi usługi na nasze zlecenie. Podmiotom tym nie wolno wykorzystywać uzyskanych w ten sposób informacji ani ich ujawniać, chyba że jest to konieczne w celu świadczenia usług w naszym imieniu lub wymagają tego przepisy prawa. Ponadto możemy ujawniać Państwa dane, (i) jeśli wymagają tego przepisy prawa lub postępowanie sądowe, (ii) w którym to przypadku dane są przekazywane funkcjonariuszom organów ochrony porządku publicznego lub innym urzędnikom państwowym, albo (iii) jeśli uznamy, że ujawnienie danych jest konieczne albo wskazane w celu zapobiegnięcia szkodom fizycznym lub stratom finansowym bądź w związku z dochodzeniem w sprawie o popełnienie lub podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

Zastrzegamy sobie prawo przekazywania informacji na Państwa temat w przypadku zbycia lub przeniesienia całości bądź części naszego przedsiębiorstwa lub majątku. W takim przypadku dołożymy należytych starań, by podmiot, na rzecz którego dokonaliśmy zbycia lub przeniesienia, korzystał z udostępnionych przez Państwa za pośrednictwem serwisu danych w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności.

Jakie informacje przekazujemy

Informacje osobowe zgromadzone za pośrednictwem serwisu możemy przekazywać do innych krajów, w których prowadzimy działalność, o ile służy to celom określonym powyżej. Państwa dane przekazywane do innych krajów chronimy na zasadach określonych w niniejszej Polityce, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

Jak chronimy informacje osobowe

Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa w celu ochrony udostępnionych przez Państwa za pośrednictwem serwisu informacji osobowych przed ujawnieniem osobom niepowołanym bądź ich nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem. Aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych, korzystamy z protokołu SSL.

Aktualizacje Polityki prywatności

W celu uwzględnienia zmian naszych praktyk z zakresu informacji gromadzonych za pośrednictwem Internetu możemy co pewien czas aktualizować Politykę prywatności bez uprzedniego informowania Państwa o tym fakcie. O ważnych zmianach Polityki prywatności będą Państwo informowani w serwisie wraz ze wskazaniem daty ostatniej aktualizacji.

Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności bądź też pragną zaktualizować swoje dane lub preferencje, prosimy o kontakt pod dowolnym z adresów lub numerów telefonów podanych tutaj (http://www.pepsico.com/Contacts.html).