PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
O Firmie
Share This Page:
More |

Home » O Firmie » Wartości i filozofia PepsiCo

Wartości i filozofia PepsiCo

Fundamentem działalności PepsiCo jest odpowiedzialność społeczna i środowiskowa, zgodnie z filozofią „Performance with Purpose”. Stanowi ona podstawę wszystkich decyzji biznesowych, jakie podejmujemy w naszej firmie.

Nasze zobowiązanie

Chcemy osiągać zrównoważony wzrost dzięki samodzielnym pracownikom, postępując odpowiedzialnie i budując zaufanie.

Zrównoważony wzrost

Zrównoważony wzrost jest dla nas podstawową miarą sukcesu oraz celem, który motywuje nas do działania. Dążenie do  zrównoważonego wzrostu stymuluje naszą innowacyjność, wzmacnia znaczenie osiąganych wyników i pomaga nam zobaczyć, czy dzisiejsze działania będą miały wpływ na przyszły rozwój. Zrównoważony wzrost obejmuje rozwój pracowników i firmy. Ten cel podkreśla znaczenie dokonywania przełomowych zmian, ale także realizacji bieżących zadań.

Samodzielni pracownicy

Pracownikom pozostawiamy swobodę w działaniu i myśleniu, dzięki której mogą samodzielnie realizować zadania, jednocześnie przestrzegając zasad i stawiając potrzeby firmy na pierwszym miejscu.

Odpowiedzialność i zaufanie

Odpowiedzialność i zaufanie stanowią fundament zrównoważonego wzrostu. Jesteśmy odpowiedzialni indywidualnie i jako firma za wszystko, co robimy. Staramy się jak najlepiej zarządzać powierzonymi nam zasobami i wzmacniamy kapitał zaufania działając zgodnie z deklarowanymi zasadami i osiągając sukcesy dzięki pracy zespołowej.

Nasze zasady postępowania

W codziennej pracy chcemy:

·         troszczyć się o klientów, konsumentów oraz świat, w którym żyjemy

Musimy rozumieć potrzeby naszych klientów, konsumentów i całego społeczeństwa, aby w pełni sprostać ich oczekiwaniom.

·         oferować tylko takie produkty, z których możemy być dumni

Jakość jest napędem biznesu i powinna być widoczna na każdym poziomie produkcji, w każdym miejscu pracy.

·         mówić w sposób otwarty i szczery

Szczerość i otwartość to filary wzajemnego zrozumienia. Jasność i forma przekazu bezpośrednio wpływają na to, jak jesteśmy odbierani.

·         zachowywać równowagę pomiędzy krótko- i długoterminowymi celami

Musimy rozważyć, co w ujęciu nie tylko krótko-, ale i długoterminowym będzie najlepsze dla biznesu. Właściwie podjęte decyzje przyniosą nam oczekiwane rezultaty dziś i jednocześnie przyczynią się do sukcesów w przyszłości.

·         odnosić sukcesy dzięki poszanowaniu różnorodności

Innowacyjne rozwiązania powstają wtedy, gdy spotykają się ludzie o odmiennych opiniach. Celebrowanie tych różnic pomoże nam wyprzedzić naszych konkurentów w rywalizacji o klienta.

·         okazywać szacunek innym oraz działać zespołowo

Wspólne myślenie przewyższa mądrość jednostki. Możemy osiągnąć nasze cele jedynie jako zespół. Wymaga to jednak wzajemnego zaufania, szacunku i umiejętności słuchania.