PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
O Firmie
Share This Page:
More |

Home » O Firmie » Światowy Kodeks Postępowania

Światowy Kodeks Postępowania

Czym jest Kodeks Postępowania PepsiCo?

 • Kodeks stanowi fundament, na którym opiera się nasza strategiczna misja „Perfomance with Purpose”
 • To drogowskaz wyznaczający standardy etycznego i odpowiedzialnego postępowania
 • Służy do budowania relacji ze Współpracownikami, Klientami i Konsumentami opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku

Rola Kodeksu Postępowania w naszej codziennej pracy:

 • Kodeks Postępowania wyznacza nam wspólne cele i wartości
 • Postanowienia Kodeksu obowiązują wszystkich Pracowników we wszystkich oddziałach
 • Postanowienia Kodeksu uwzględniamy przy podejmowaniu każdej decyzji biznesowej

Kodeks Postępowania opiera się na zasadach, które obowiązują wszystkich pracowników:

 • Okazuj szacunek wszystkim Pracownikom
 • Uczciwie traktuj naszych Konsumentów, Klientów, Dostawców i Konkurencję
 • Działaj zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami
 • Dbaj o bezpieczeństwo w miejscu pracy i chroń środowisko naturalne
 • Sporządzaj i przechowuj dokładną dokumentację
 • Szczerze i otwarcie wyrażaj swoje opinie

Nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach online oraz warsztatach wewnętrznych, podczas których informujemy o zasadach Kodeksu i wspólnie pracujemy nad wypracowaniem ich interpretacji.