PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
Kariera
Share This Page:
More |

Home » Kariera » Rozwój w PepsiCo

Rozwój w PepsiCo

Podukty na półkachNaszym celem jest połączenie potencjału naszych pracowników z możliwościami kariery w strukturach PepsiCo. Dzięki temu firma rozwija się razem ze swoimi pracownikami.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwoju kariery w naszej organizacji oraz poznać 5 wskaźników, które bierzemy pod uwagę w procesie rozwoju, przeczytaj poniżej.

Model rozwoju kariery w PspsiCo

Osiąganie Wyników

Osiąganie spójnych, najlepszych wyników pracy jest zasadniczym elementem branym pod uwagę przy ocenie perspektyw zawodowych poszczególnych pracowników.

Spójność i zrównoważony rozwój poparty sukcesami są dla nas bardzo ważne. Nie onacza to jednocześnie osiągania wyników za wszelką cenę. Cenimy zaufanie, szacunek, sprawiedliwość, koleżeństwo oraz wyniki, które trwale wpływają na rozwój biznesu.

Zadaniem menedżerów jest zachęcenie do pracy, utrzymanie i rozwijanie najlepszych talentów. Wyniki naszych pracowników są ważną częścią naszych wymagań. Ocenianie wyników w procesie Performance Management Process (PMP), odzwierciedla nacisk, jaki kładziemy na zarządzanie ludźmi, pracę zespołową oraz samorealizację

Zdolności Przywódcze

By móc osiągać sukcesy na rynku, potrzebujemy silnych leaderów. Z tego powodu rozbudowaliśmy model kompetencji przywódczych, aby odpowiadał aktualnym celom biznesowym PepsiCo. Rozszerzyliśmy listę kompetencji w tym obszarze, odzwierciedlając trzy podstawowe hasła:

„Wytyczanie kierunków działania”,

„Pociąganie innych za sobą”,

„Działanie we właściwy sposób” ,

aby silniej wpływały na sukces PepsiCo.

Kompetencje przywódcze stanowią fundamenty oceny 360 stopni. Oprócz tego są ważnym odnieseniem przy pomiarze wyników w obszarze: „Ludzie” (razem z innymi wskaźnikami, takimi jak siła sukcesorów, włączenie i retencja pracowników) na poziomie całej organizacji. Co ważniejsze, stanowią one zarys oczekiwań wobec menedżerów jako liderów.

Kiedy wspieramy naszych menedżerów w rozwoju ich kompetencji przywódczych, bierzemy pod uwagę odpowiedzi na następujące pytania:

 • Czy dana osoba wykazuje się konkretnymi kompetencjami przywódczymi?
 • Jak zmieniała się jej efektywność jako lidera w okresie ostatnich lat?
 • Jak zwiększył się wpływ danej osoby na organizację?
 • Czy dana osoba stworzyła środowisko pracy sprzyjające włączeniu?
 • Których pracowników rozwijała?
 • Jak wysoki był wskaźnik rotacji pracowników w zespole danej osoby?
 • Czy osoba ta posiada wystarczające umiejętności, aby zająć wyższą pozycję liderską w naszej organizacji?

Zdolności przywódcze stają się tym ważniejsze, im wyższe dana osoba zajmuje stanowisko. Menedżerowie niższego szczebla, na początku swojej kariery powinni koncentrować się na wynikach w odniesieniu do wyznaczników : „Wytyczanie kierunków działania”, niż „Pociąganie innych za sobą”, „Działanie we właściwy sposób”

W drodze po szczeblach kariery, przez stanowiska średniego szczebla po funkcje wyższe, zdolności w odniesieniu do wszystkich tych trzech obszarów stają się niezwykle ważne.

Od pracowników pełniących funkcje wyższego szczebla, oczekujemy umiejętności planowania i innowacyjnych rozwiązań W związku z tym, że innowacyjność jest zwykle opatrzona ryzykiem, ważne jest, aby te ryzyka odpowiednio oszacować i powiązać  z biznesem. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie ryzyka się opłacą. Zwykle rozpoznajemy zdolności przywódcze pracowników, obserwując ich styl radzenia sobie z niepowodzeniami i trudnymi sytuacjami.

Doskonałość w swoim obszarze

Rozwój osobisty i rozwój kariery wymaga silnych kompetencji w obszarach, w których pracujemy. Jeżeli jesteś
np. menedżerem w dziale sprzedaży, powinieneś dogłębnie rozumieć proces sprzedaży i wiedzieć, jak wpływać na wzrost poziomu sprzedaży. Jeżeli natomiast pracujesz w dziale finansowym, powinieneś posiadać wiedzę z tego obszaru.

The PepsiCo Chairman’s Award jest jednym ze sposobów honorowania i nagradzania pracowników oraz całych zespołów za wyjątkowe wyniki pracy oraz służenie innym inspiracją. Od wszystkich naszych pracowników oczekujemy, że będą zaangażowani w podnoszenie wiedzy eksperckiej. Doskonałość funkcyjna budowana jest dzięki zdobywaniu doświadczenia w różnych obszarach biznesu, pełniąc różne funkcje na przestrzeni lat.

W chwili, gdy pracownik osiągnie konkretny poziom rozwoju w organizacji, a jego doskonałość w swojej specjalizacji zostanie wykazana, podstawą do dalszego rozwoju w ramach struktur organizacyjnych PepsiCo staje się rozwój kompetencji liderskich.

Wysoka świadomość biznesowa

Od naszych pracowników oczekujemy głębokiej wiedzy specjalistycznej w swoich obszarach. Równie ważne jest prezentowanie przez menedżerów szerokiej, ogólnej wiedzy na temat procesów produkcji, dostarczania i sprzedaży naszego produktu.

Cenimy menedżerów poszukujących możliwości rozwojowych i zdobywania doświadczeń, które rozszerzają ich zrozumienie działania rynku oraz poznanie charakterystyki pracy na pierwszej linii. Menedżerów, którzy całkowicie rozumieją, siły, które kierują naszym biznesem i wiedzą, w jaki sposób wykorzystać tą wiedzę do podejmowania lepszych decyzji biznesowych.

Aby rozwijać się w PepsiCo na wyższych stanowiskach, powinieneś wykazać się połączeniem rozległej wiedzy specjalistycznej oraz wysokiej świadomości biznesowej.

Doświadczenie

Dyskusja o potencjalnej zmianie w karierze każdego pracownika rozpoczyna się od oceny jego/jej wcześniejszych doświadczeń niezbędnych na kolejnych etapach kariery.

Praca na określonych stanowiskach wymaga posiadania już wcześniejszych doświadczeń w danym obszarze. Ciężko wyobrazić sobie wybór np. wiceprezesa ds. sprzedaży, który ma w swojej karierze niewielkie doświadczenie w bezpośredniej pracy na rynku.

W szybko zmieniającym się otoczeniu, jeśli podejmujesz ryzyko skoncentrowania się na zdobyciu jednego, konkretnego stanowiska i przez to rozumiesz kolejny krok w organizacji, ograniczasz możliwości rozwoju swojej kariery. To stanowisko może już nie istnieć albo wymagania na nim mogą się zmienić do czasu, kiedy Ty będziesz gotowy do jego objęcia.

Przygotuj się więc na doświadczanie coraz to innych środowisk i wyzwań. Żeby dobrze wykorzystać swoje możliwości, musisz być elastyczny. To oznacza wypatrywanie możliwości, aby pokazać, że skutecznie adaptujesz się do nowych sytuacji, zmian i wyzwań.

Zadania specjalne, nieoczekiwane projekty i zadania krótkoterminowe – wszystkie te sytuacje budują głębię doświadczeń na drodze do rozwoju umiejętności. To ważne, aby te sytuacje i wyzwania przekładały się na ogólny rozwój.

Budowanie relacji z innymi w całej organizacji (np. w swoim obszarze, między działowo, między obszarowo) dostarcza Ci świeżego spojrzenia i okazji do odkrycia w sobie różnych talentów. Poznawanie „z pierwszej ręki” wyzwań, które napotykają Twoi współpracownicy, zwiększa Twoją wiedzę niezbędną do funkcjonowania w organizacji.

Długoterminowe podejście do rozwoju zawodowego

Jeśli pracownik przyjmie na siebie rozwijanie umiejętności i doświadczeń, menedżer jest odpowiedzialny za budowanie okazji sprzyjających rozwojowi kariery dla swoich pracowników.

Nie jest łatwe do przewidzenia, kiedy pojawi się kolejna taka konkretna sprzyjająca okazja, stąd istotne jest nałożenie sobie pewnych ram:

 • Pomyśl, jakie rozwiązania rozwiną Twoją karierę najbardziej
 • Bądź elastyczny  – im bardziej jesteś elastyczny, tym szersze możliwości są dla Ciebie dostępne
 • Bądź cierpliwy – nie stawiaj nierealistycznych  oczekiwań dotyczących stanowiska/ tytułu czy okresu, w którym ma się to zadziać
 • Pamiętaj, że kariera to długoterminowa podróż – nie podejmuj gwałtownych, nieprzemyślanych ruchów
 • Upewnij się, że nowe możliwości są spójne z Twoimi celami indywidualnymi i dostarczają Ci możliwości nauczenia się lub zaprezentowania czegoś nowego
 • Dobrze zaprojektowane ukierunkowane ruchy mogą być największą inwestycją w Twoje cele długoterminowe.