PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
Kariera
Share This Page:
More |

Home » Kariera » Projekty szkoleniowe

Projekty szkoleniowe


 

Szukamy różnych rozwiązań, aby rozwijać naszych Pracowników.

Firmy wchodzące w skład Grupy PepsiCo w Polsce realizują dwa programy szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kwietniu 2011 rozpoczęliśmy realizację projektu szkoleniowego także dla Frito Lay Poland, pod nazwą „Rozwój umiejętności pracowników Frito Lay fundamentem zmiany kultury organizacyjnej firmy” (WND-POKL.02.01.01-00-708/10). Celem projektu jest zmiana kultury organizacyjnej i rozwój kwalifikacji pracowników Frito Lay Poland Sp. z o.o. oraz Frito Lay Sp. z o.o. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie kompetencji menedżerów z zakresu umiejętności przywódczych, zarządzania zespołem, zarządzania wiekiem i motywowania pracowników, a także podniesienie umiejętności interpersonalnych wśród pracowników oraz poprawę komunikacji w języku angielskim.

 

 

Zakres wsparcia merytorycznego dla uczestników obejmuje udział w szkoleniach rozwijających umiejętności miękkie wśród zarządu i senior menedżerów, menedżerów liniowych, specjalistów i pracowników liniowych. Cykl szkoleń obejmuje:

 1. Rozwój umiejętności przywódczych
 2. Motywowanie i docenianie pracowników
 3. Stres w miejscu pracy i radzenie sobie z nim
 4. Zarządzanie zespołem
 5. Przywództwo sytuacyjne
 6. Efektywny zespół sprzedaży
 7. Zaawansowane techniki menedżerskie
 8. Kreatywność i innowacyjność
 9. Kultura organizacyjna – poszanowanie różnorodności
 10. Kultura organizacyjna – komunikacja
 11. Kultura organizacyjna - efektywność

Szkolenia językowe skierowane są do pracowników zakładów produkcyjnych w Tomaszowie Mazowieckim i Grodzisku Mazowieckim oraz centrali w Warszawie.

Dodatkowo wszyscy pracownicy powyżej 45 roku życia zostaną objęci indywidualnym wsparciem w postaci doradztwa celem implementacji wiedzy zdobytej podczas szkoleń. Senior menedżerowie oraz Zarząd skierowani zostaną na indywidualne sesje coachingu, których zadaniem będzie pomoc i kierowanie rozwojem ich umiejętności oraz zwiększenie efektywności działań w zakresie podejmowanych decyzji.

W trakcie trwania projektu wsparciem zostanie objętych 999 pracowników.

Za pytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe nr 23