PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
Dla prasy
Share This Page:
More |

Home » Dla Prasy » Producenci napojów „Działają z imPETem”

Producenci napojów „Działają z imPETem”

 

Czterech producentów napojów: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A., Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A. rozpoczęło pionierski projekt „Działaj z imPETem”, ukierunkowany na zwiększenie zbiorki i recyklingu butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. działania edukacyjne i jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań [1]. Aż 30% z nich (200 tys. ton) to butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do  recyklingu trafia  niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim.

Realizując swoje dobrowolne zobowiązania środowiskowe, czterech wiodących producentów napojów w butelkach PET: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestle Polska S.A., Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A., zainicjowało projekt Działaj z imPETem, ukierunkowany na zwiększenie recyklingu i odzysku tych opakowań. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., a partnerami podmioty gospodarujące odpadami w gminach. Projekt realizowany będzie m.in. poprzez działania edukacyjne prowadzone w wybranych lokalizacjach na terenie kraju. W rezultacie podejmowanych działań inicjatorzy projektu zapewnią odzysk i recykling wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym ich wymagania prawne.

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W 2018 roku będzie miało charakter pilotażowy – będziemy testować różne rodzaje działań edukacyjnych– mówi Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań S.A. - Dążymy do zwiększenia zbiórki butelek PET o ok. 10% w dłuższej perspektywie – dodaje.

Jak segregujemy?

Z przeprowadzonej na zlecenie Rekopolu sondy ulicznej oraz internetowej (331 osób) wynika, że ankietowani w większości segregują plastikowe butelki PET (taką odpowiedź wskazało 51% pytanych) [2]. Jednak poza segregacją istotne jest także odpowiednie przygotowanie odpadu do wyrzucenia. Zgnieciona butelka pozwala na zaoszczędzenie 80% wolnego miejsca w koszu lub worku. Skutkuje także ograniczeniem częstotliwości odbioru odpadów, a tym samym zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Producenci Działają z imPETem!

Między innymi właśnie do zgniatania i opróżniania opakowań namawiać będą Inicjatorzy projektu „Działaj z imPETem!”. Celem działań edukacyjnych jest upowszechnianie wśród mieszkańców prawidłowych zasad segregowania odpadów typu butelka PET, by jak najwięcej z nich dostawało drugie życie, a nie trafiało np. do przydomowych pieców, zatruwając atmosferę.

[1] Dane za 2016 rok, zebrane i przeanalizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. na podstawie sprawozdań gmin, podmiotów gospodarujących odpadami oraz organizacji odzysku.

[2] Sonda przeprowadzona na niereprezentatywnej grupie Polaków w kwietniu 2018 w formie ankiety elektronicznej
(196 osób) oraz rozmów bezpośrednich (135 osób-wywiad ustny). Prezentowane wyniki mają wymiar jedynie poglądowy.

Krzysztof Baczyński, Kierownik ds. Regulacji Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. podkreśla, że: Właściwe zagospodarowanie odpadów opakowaniowych oraz ich recykling jest jednym z kluczowych elementów strategii zrównoważonego rozwoju całej Grupy Coca-Cola HBC. W 2016 r. Grupa podjęła zobowiązanie, zgodnie z którym do 2020 roku recyklingowi zostanie poddane średnio 40% wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek. Dodatkowa zbiórka i recykling butelek PET w Polsce jest więc elementem realizacji tego zobowiązania. Chcemy, aby tak cenny surowiec jak PET w znacznie większym stopniu służył ponownemu wykorzystaniu w opakowaniach lub innych produktach, a nie trafiał na składowiska czy do spalarni.

Artur Młotek z Nestlé Polska S.A., Oddział Nestle Waters, wskazuje natomiast, że: Butelka PET jest w 100% recyklowalna, pod warunkiem że trafi do firmy która taki odpad przetwarza. Naszą misją jest edukowanie społeczeństwa w temacie recyklingu aby butelki nie trafiały na wysypiska czy też do domowych instalacji grzewczych. Jako przedsiębiorca odpowiedzialny za swoje opakowanie bierzemy udział w projekcie, którego celem jest spowodowanie, by jak największa ilość butelek PET pochodzących z gospodarstw domowych dostawała drugie życie.

Małgorzata Skonieczna, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej PepsiCo na Europę Centralną mówi, że Firma PepsiCo jest dumnym Akcjonariuszem pionierskiego programu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., którego celem jest znaczące zwiększenie zbiórki i recyklingu surowca PET w Polsce. PepsiCo działa w oparciu o filozofię „Działanie ze świadomością celu” i podejmuje wiele działań, które pozwalają na minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. Mamy nadzieję, że projekt „Działaj z imPETem” poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne zaangażuje wiele podmiotów w efektywny odzysk surowca PET w Polsce.

Zgodnie z naszą misją, bycie blisko natury jest dla nas powinnością. Dlatego jednym z naszych podstawowych działań w tym obszarze jest współpraca z Organizacją Odzysku Odpadów REKOPOL, w ramach której stale dążymy do pozytywnego wpływania na środowisko, na przykład poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia naszej butelki PET– mówi Edyta Krysiuk-Kowalczyk, Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości. Żywiec Zdrój S.A.  – Z tego względu nie mogło zabraknąć firmy Żywiec Zdrój,  w inaugurowanym właśnie projekcie  „Działaj z imPETem!, w którym wspólnie z Partnerami tłumaczymy, jak należy obchodzić się z opakowaniami PET, aby mogły otrzymać nowe życie.

W ramach projektu mieszkańcy dowiedzą się jakie korzyści przynosi prawidłowa segregacja odpadów i jaki jest jej sens.  Opracowano m.in. materiały edukacyjne: zakładkę do książki, ulotkę, infografiki. Materiały będą sukcesywnie zamieszczane na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem i dostępne do bezpłatnego pobierania i wykorzystywania przez zainteresowane podmioty. Edukacja prowadzona będzie w wybranych regionach przy współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami.

W drugiej połowie roku planowane są także działania skierowane bezpośrednio do szkół, mające na celu zainteresowanie dzieci tematem recyklingu. Kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw od dziecięcych lat skutkuje większą świadomością ekologiczną w przyszłości. Właśnie z myślą o najmłodszych powstała edukacyjna aplikacja „Działaj z imPETem” do pobrania w Google Play, a już w czerwcu także i w iStore. Z aplikacji dzieci dowiedzą się m.in. do którego pojemnika wrzucać należy butelki, a tym samym jak je odpowiednio przygotować do wyrzucenia. Przekonają się także o tym, co może powstać po recyklingu tych opakowań.

imPET – maskotka akcji – pojawiła się także na fanpage akcji w serwisie Facebook: www.facebook.com.dzialajzimpetem,  gdzie przekazuje treści edukacyjne i zachęca do poszerzania wiedzy na temat segregacji. Na użytkowników czekają eko-zagadki i konkursy.

Zapraszamy do wspólnego Działania z imPETem!

 

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.– realizuje w imieniu przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu wprowadzonych na polski rynek opakowań oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. To jedyna organizacja odzysku założona przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.  Posiada 17 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych, m.in. autorskiej kampanii Dzień bez Śmiecenia, obchodzonej 11 maja. Akcjonariuszami firmy jest 25 polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw w tym m.in. inicjatorzy projektu.


Więcej informacji:

Anna Kamińska
Specjalista ds. komunikacji marketingowej
a.kaminska@rekopol.pl
533 800 054