PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
Dla prasy
Share This Page:
More |

Home » Dla Prasy » Firmy Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola oraz Unilever planują przeprowadzenie testów systemu znakowania wartością odżywczą (ENL) na opakowaniach swoich produktów w wybranych państwach członkowskich UE.

Firmy Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola oraz Unilever planują przeprowadzenie testów systemu znakowania wartością odżywczą (ENL) na opakowaniach swoich produktów w wybranych państwach członkowskich UE.


Firmy te popierają proces prowadzony przez Komisję Europejską mający na celu ocenę systemów etykietowania i apelują o zharmonizowane podejście w całej Europie w celu wspierania zdrowych wyborów żywieniowych.

Przy stałej współpracy z państwami członkowskimi UE oraz interesariuszami, firmy Mondelēz International, Nestlé, PepsiCo, Coca-Cola oraz Unilever potwierdziły, że planują przeprowadzenie na wybranych rynkach europejskich testów systemu znakowania wartością odżywczą Evolved Nutrition Labelling (ENL). Wyniki tych testów, przeprowadzonych w rzeczywistych warunkach, wniosą wkład do unijnego procesu oceny opcji informowania o wartościach odżywczych na etykietach w Europie, który zapoczątkowano podczas wspólnego posiedzenia UE 23 kwietnia 2018 r.


Bazując na tym, co działa

System ENL jest dobrowolną inicjatywą otwartą dla każdej organizacji, której celem jest wsparcie zdrowszych wyborów żywieniowych poprzez dostarczanie prostych i łatwych do zrozumienia informacji na temat wartości odżywczej żywności i napojów. Podejście oparte na ENL rozwija istniejący, ogólnowspólnotowy system referencyjnych wartości spożycia, znany już 500 milionom konsumentów w UE, poprzez dodanie kolorów do liczb, które odzwierciedlają zawartość składników odżywczych w rzeczywistej porcji[1].

Proponowana etykieta dostarczy konsumentom dokładnych informacji o tym, co jest zawarte w rzeczywistej porcji spożywanego przez nich produktu żywnościowego. Wobec dotychczas nieokreślonej wielkości porcji przez UE, firmy rozwijające system ENL poszukiwały specjalistycznej wiedzy naukowej, aby opracować wiarygodną metodologię określania średniej referencyjnej wielkości porcji żywności i napojów w UE. Podejście ENL zostało opracowane w oparciu o to, co odpowiada konsumentom, co jest zgodne z prawem UE i co może następnie zostać zastosowane w całej UE.


Konsumenci są najważniejsi

Prace nad systemem ENL rozpoczęły się ponad rok temu. W tym czasie firmy nad nim pracujące konsultowały się z naukowcami i ekspertami żywieniowymi, współpracowały z państwami członkowskimi, organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami, zapewniając zainteresowanym transparentność wymiany informacji. Kluczowym czynnikiem dla przebiegu prac nad ENL były opinie konsumentów. Początkowa propozycja zrodziła się na bazie ciekawych wniosków, pokazujących, że etykiety z zastosowaniem kolorowych oznaczeń mogą potencjalnie zwiększyć o 18% liczbę osób, które dokonują wyboru z korzyścią dla zdrowia, prowadząc do zmniejszenia przyjmowanych kalorii o 4%[2].

Niedawno przeprowadzono badanie ankietowe na temat modelu ENL wśród 3500 konsumentów w 7 państwach członkowskich UE. Dostarczyło ono następujące wnioski:

 • 8 na 10 konsumentów uznało etykiety ENL za łatwe do zrozumienia i pomocne w ocenie zawartości składników odżywczych w żywności i napojach, co pozwoliło im na natychmiastowe dokonanie świadomego wyboru produktu.
 • W zakresie referencyjnego dziennego spożycia respondenci wyraźnie preferują etykiety z zastosowaniem kolorowych oznaczeń niż jednokolorowe.
 • Konsumenci europejscy generalnie preferują podawanie wartości w przeliczeniu na porcję niż w przeliczeniu na 100 g, jeśli chodzi o porównanie zawartości składników odżywczych w różnych produktach za pomocą oznaczonej kolorami etykiety.

Raport z badania został opublikowany na stronie internetowej ENL: https://evolvednutritionlabel.eu/.


ENL jako wkład w debatę UE

Firmy uczestniczące w systemie z zadowoleniem przyjmują fakt, że 23 kwietnia br. Komisja Europejska zwołała spotkanie z udziałem wielu interesariuszy w celu przedyskutowania różnych podejść do etykietowania produktów spożywczych. Podczas spotkania przedstawiono program ENL wraz z innymi interpretacyjnymi systemami oznaczania wartości odżywczej. Firmy doceniły otwartą i konstruktywną dyskusję na tym forum i zadeklarowały kontynuację swojego zaangażowania  w przygotowanie merytorycznego wkładu na kolejne spotkania ogłoszone przez Komisję Europejską. Uczestnicy systemu ENL zdecydowanie wierzą, że pozwoli to na dialog dotyczący wszystkich proponowanych systemów oznaczania wartości odżywczej na etykietach w Europie i ostatecznie doprowadzi do bardziej skoordynowanego, ogólnounijnego podejścia do oznaczania wartości odżywczej na przodzie opakowań.

Firmy wzywają również Komisję Europejską do ustalenia wielkości porcji zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Do tej pory w Europie nie określono ujednoliconych czy regulowanych rozmiarów porcji, chociaż informacje o nich są już podawane konsumentom przez producentów żywności. Harmonizacja zapewnia przejrzystość konsumentom oraz pewność przedsiębiorcom. Wobec nieokreślenia wielkości porcji, firmy zaangażowane w ENL poszukiwały specjalistycznej wiedzy naukowej w celu opracowania wiarygodnej metody określania referencyjnej średniej wielkości porcji żywności i napojów w UE. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska oraz forum z udziałem wielu interesariuszy dokona podsumowania postępów w pracach nad porcjami i we właściwym czasie wyda odpowiednie zalecenia.

 

Testy wspierające europejski proces

Zaangażowanie firm związanych z ENL oraz interesariuszy, w tym rządów, wskazuje na otwartość na przetestowanie wpływu etykiety na zrozumienie, świadomość i zachowanie konsumenta.

Każda z firm może w ramach systemu oddzielnie informować o swoich testach w wybranych państwach członkowskich UE, a także zbierać i przekazywać informacje zwrotne po zakończeniu testów, zgodnie z unijnym prawem konkurencji.

Etykiety ENL zaczną stopniowo pojawiać się na półkach pod koniec 2018 r., a firmy przewidują, że zbiorą informacje na temat spostrzeżeń konsumenckich do końca 2020 r.



[1] Odnosi się to do podejścia ENL opartego na kompilacji danych o konsumpcji z krajów w całej Europie, przestawiającego porcje, które odzwierciedlają przeciętne spożycie produktu.

   [2] Aktualizacja Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dotycząca otyłości, 2017.