PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
Kariera
Share This Page:
More |

Home » Kariera » Dlaczego warto pracować w PepsiCo?

Dlaczego warto pracować w PepsiCo?

Dbamy o naszych pracowników

Firma PepsiCo odnosi sukcesy dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy ją tworzą. Dlatego wkładamy wiele wysiłku, by zapewnić im środowisko pracy, w którym dobrze się czują i mogą w pełni wykorzystać swój potencjał. Stawiamy na budowanie partnerskich relacji z pracownikami. Cieszymy się, że nasza troska o pracowników została doceniona. PepsiCo w tym roku otrzymało prestiżowe certyfikaty Top Employer Europe 2016 i Top Employer Polska 2016. 

   

Cenimy różnorodność

Wierzymy, że różnorodność naszego zespołu jest jednym ze źródeł naszej przewagi konkurencyjnej, a konfrontacja różnych poglądów, opinii, stylów pracy, umiejętności i doświadczeń uwalnia nową jakość i pozwala nam osiągać lepsze wyniki biznesowe. Bez względu na występujące różnice, wszystkim osobom zapewniamy równe możliwości zatrudnienia i równe szanse na awans.

Stawiamy jasne cele i zadania

Istotą naszej filozofii prowadzenia biznesu jest zarządzanie poprzez cele. Nasi pracownicy dokładnie wiedzą, jakich efektów oczekują od nich przełożeni i jak mają postępować, by odnieść sukces. Regularnie dostają też informację zwrotną na temat swojej pracy i osiąganych wyników. Dajemy im swobodę myślenia i pozwalamy działać w sposób, który ich zdaniem, zapewni optymalną realizację założonych celów. Jednocześnie wymagamy od nich gospodarności i odpowiedzialności za własne decyzje.

Oferujemy konkurencyjne wynagrodzenia…

Wynagrodzenie w naszej firmie zależy od zajmowanego stanowiska. Jest adekwatne do wykonywanej pracy, umiejętności i doświadczenia, a jego wzrost zależy od osiąganych wyników i sytuacji ekonomicznej firmy. Regularnie dokonujemy przeglądu systemu wynagrodzeń.

… i atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych

Oferujemy szeroki pakiet świadczeń pracowniczych, który systematycznie rozbudowujemy i uatrakcyjniamy. Obecnie obejmuje on m. in.: prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, nisko oprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe, dofinansowanie sportu i rekreacji oraz wiele innych.

Doceniamy dobrą pracę

Częścią naszej filozofii pracy jest docenianie osiągnięć pracowników, zarówno tych indywidualnych, jak i zespołowych. Stworzyliśmy wiele programów doceniania dobrej pracy, dzięki którym pracownicy mogą wyrazić swoje uznanie wobec pracy i osiągnięć innych. Formy docenienia mogą być różne, od nagrody rzeczowej lub pieniężnej, po wyjazd do siedziby PepsiCo i spotkanie z prezesem korporacji.

Zapewniamy szkolenia i możliwość realizacji ciekawych projektów

Każdego roku inwestujemy znaczące środki w rozwój umiejętności technicznych i menedżerskich naszych pracowników. Poza programami szkoleniowymi stwarzamy im wiele sytuacji, które umożliwiają dzielenie się wiedzą i korzystanie z pomocy bardziej doświadczonych kolegów. Pracownicy mają również okazję uczestniczyć w ciekawych projektach w kraju i za granicą, które pozwalają im zdobyć doświadczenia krytyczne dla rozwoju kariery.

Możliwość rozwoju kariery

Jesteśmy organizacją, która w sposób otwarty i całkowicie przejrzysty przedstawia warunki rozwoju kariery. Powierzamy naszym pracownikom odpowiedzialność za realizację konkretnych zadań i na bieżąco inwestujemy w ich rozwój, a w miarę rozwoju firmy umożliwiamy im obejmowanie coraz bardziej odpowiedzialnych stanowisk i funkcji. Podsumowuje to nasz model rozwoju kariery: udowodnij, że potrafisz skutecznie realizować założone cele biznesowe i rozwojowe, udowodnij, że rozumiesz nasz biznes i posiadasz wymagane umiejętności i potencjał, a gdy pojawią się możliwości dostaniesz swoją szansę na objęcie bardziej odpowiedzialnej roli.

Zapewniamy możliwości rozwoju

Tym, co wyróżnia wszystkie firmy rodziny PepsiCo jest olbrzymi nacisk na nieustanne rozwijanie umiejętności i zdobywanie praktycznych doświadczeń, które umożliwiają szybki rozwój zawodowy. Nasz model rozwoju kariery zakłada, że każdy pracownik, który skutecznie realizuje stawiane przed nim cele, dobrze rozumie nasz biznes i wykaże się określonymi umiejętnościami, otrzymuje coraz bardziej odpowiedzialne zadania, projekty, czy stanowiska. Rozwój pracownika jest ściśle powiązany z rozwojem firmy, a liczne zmiany dostosowujące nasz biznes do wymagań rynkowych każdorazowo stwarzają najlepszym pracownikom szanse na awans zawodowy i materialny. Własny rozwój zawodowy jest również jednym z obowiązków każdego pracownika, w każdym dziale, na każdym stanowisku. Następuje on poprzez pracę w zespole utalentowanych ludzi, programy szkoleniowe, wymianę doświadczeń, oraz bieżące wsparcie ze strony przełożonych, których obowiązkiem jest takie kształtowanie kariery zawodowej pracownika, by możliwie najlepiej godzić jego umiejętności i zainteresowania zawodowe z potrzebami biznesu. Planowanie rozwoju osobistego jest sformalizowane dla wszystkich osób zajmujących stanowiska specjalistyczne i kierownicze, a postępy w rozwoju osobistym i rozwoju podległego zespołu są regularnie mierzone i rozliczane, podobnie jak wyniki biznesowe.