PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
 7. Ochrona danych osobowych
Search PepsiCo
Dla prasy
Share This Page:
More |

Home » Dla Prasy » 25 lat Programu Agro kluczem do sukcesu PepsiCo w Polsce

25 lat Programu Agro kluczem do sukcesu PepsiCo w Polsce

W zakładzie w Grodzisku Mazowieckim odbyła się uroczystość podsumowująca 25 lat Programu Agrarnego PepsiCo w Polsce. W ciągu minionego ćwierćwiecza, dzięki znaczącym inwestycjom PepsiCo, areał upraw wzrósł do 7000 ha, a wielkość kontraktowanych zamówień, pochodzących w 100% od polskich rolników, sięgnęła ok. 230 tys. ton ziemniaków rocznie. Tym samym PepsiCo umocniło pozycję największego odbiorcy ziemniaka chipsowego w Polsce. Wielomilionowe inwestycje przekształciły zakład w Grodzisku, w jeden z największych i najbardziej nowoczesnych ośrodków produkcyjnych PepsiCo w Europie. Aż 50% produkcji przeznaczane jest na eksport do 13 krajów w Europie. W planach jest zwiększenie liczby współpracujących gospodarstw o 30% do 2025 roku oraz znaczące inwestycje w rozwijanie nowych odmian ziemniaków, programu sadzeniakowego opartego w 100% o polskie firmy nasienne, jak również poszerzenie przestrzeni komór przechowalniczych o 25 000 ton.

W dzisiejszej uroczystości udział wzięli: Zofia Krzyżanowska, Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Czesław Siekierski, szef komisji rolnictwa w Parlamencie Europejskim, Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, a także grupa ok. 70 rolników uczestniczących w Programie.


Gościem specjalnym uroczystości był p. Czesław Siekierski, szef komisji rolnictwa w Parlamencie Europejskim

W ramach Programu Agrarnego PepsiCo współpracuje z 67 gospodarstwami rolnymi z całego kraju, które na stałe zatrudniają ok. 1200 pracowników i ok. 2200 w sezonie. Suma areałów przeznaczonych na pozyskanie surowca dla PepsiCo wynosi 7000 ha (880 ha na początku Programu), zapewniając łączną produkcję ziemniaków na poziomie około 230 tys. ton rocznie. W 2017 roku wartość zakupionych polskich płodów rolnych wyniosła 120 mln zł. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wysokiej jakości przekąski ziemniaczane priorytetem firmy w najbliższych latach będzie pozyskiwanie kolejnych partnerów – 20 gospodarstw rolnych do roku 2025 (wzrost o 30%) oraz systematyczne wdrażanie Inicjatywy Zrównoważonego Rolnictwa, której celem jest zapewnienie ekologicznych warunków uprawy przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności produkcji. 


Michał Jaszczyk, prezes Zarządu PepsiCo przemawia podczas uroczystości z okazji 25 lecia Programu Agro

„Działalność PepsiCo w Polsce generuje roczny obrót na poziomie 2,5 mld zł, a wartość inwestycji w latach 2013-2017 przekroczyła 500 mln zł. Nasze analizy wskazują, że wsparcie, jakiego PepsiCo udziela rolnikom, producentom i detalistom przełożyło się na powstanie ponad 32 tys. miejsc pracy, w tym ponad 10 tysięcy w sektorze rolnictwa” – powiedział Michał Jaszczyk, Prezes PepsiCo Polska. „W ramach strategii „Działanie ze świadomością celu” PepsiCo buduje i pielęgnuje długofalowe relacje nie tylko z lokalnymi dostawcami, ale też społecznościami. Jestem dumny z rezultatów jakie osiągnął Program Agrarny przez minione 25 lat i wkładu naszej firmy w rozwój polskiego rolnictwa i polskiej gospodarki” – dodał Michał Jaszczyk.

Zakład w Grodzisku Mazowieckim to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych ośrodków produkcyjnych w strukturach PepsiCo w Europie. Każdego dnia w zakładzie przerabianych jest 750 ton polskich ziemniaków. Obecnie 100% pozyskiwanego do produkcji chipsów surowca pochodzi od polskich rolników. 

„Zakład w Grodzisku Mazowieckim to największy odbiorcą ziemniaka chipsowego w Polsce. To jednocześnie ceniony na rynku pracodawca, który zapewnia stabilne miejsca pracy. Z 550 osób na stałe zatrudnionych w naszym zakładzie ponad 50% może pochwalić się stażem pracy wynoszącym ponad 10 lat - powiedział Krzysztof Dudziński, Dyrektor zakładu Frito-Lay w Grodzisku Mazowieckim.

Przez 25 lat PepsiCo w znaczący sposób przyczyniało się do rozwoju i modernizacji polskiego rolnictwa. Wraz z otwarciem zakładu produkcyjnego Frito-Lay w Grodzisku Mazowieckim w 1993 roku PepsiCo zainicjowało Program Agrarny, który miał służyć zapewnieniu trwałego źródła dostaw do produkcji chipsów ziemniaczanych.  


Przedstawiciele PepsiCo Polska (od lewej: Małgorzata Skonieczna, Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej, Michał Jaszczyk Prezes Zarządu, Krzysztof Dudziński, Dyrektor zakładu w Grodzisku Mazowieckim oraz Jan Borowski-Komenda, Kierownik Programu Agrarnego PepsiCo

„W całym okresie współpracy PepsiCo udzielało rolnikom wsparcia finansowego i edukacyjnego, przekazywało know-how dotyczący prawidłowej uprawy pełnowartościowego ziemniaka przemysłowego, a także organizowało szereg szkoleń i wizyt poglądowych w gospodarstwach w Europie Zachodniej oraz USA” – powiedział Jan Borowski-Komenda, kierownik Programu Agrarnego PepsiCo w Polsce. „Przyczyniło się to do zmiany podejścia wśród rolników do stosowanych wcześniej metod produkcji, przez co zaczęli oni postrzegać swoje gospodarstwa jako przedsiębiorstwa, które wymagają rozwoju, inwestycji i zaangażowania, ale zapewniają też ogromną satysfakcję – w tym finansową. Dziękujemy wszystkim naszym partnerom za wkład w rozwój Programu, ponieważ dzięki nim z optymizmem patrzymy dziś w przyszłość”– dodał Borowski-Komenda.  

Sukces Programu robi ogromne wrażenie: gospodarstwa rolników uczestniczących w Programie są dziś wielokrotnie większe, zatrudniają podwykonawców, stale inwestują w rozwój i zwiększają swoje zyski. Edward Nalepa, jeden z największych w województwie mazowieckim plantatorów dostarczających ziemniaki dla PepsiCo, powiedział: „W okresie 25 lat zwiększyłem mój areał ponad 20-krotnie, a wielkość zakontraktowanej produkcji wzrosła ponad 40-krotnie. Nie byłoby to możliwe bez aktywnego zaangażowania firmy we współpracę z nami. Dziś całość tego przedsięwzięcia przejmuje mój syn, który przez wiele lat przygotowywał się do tego zadania”. 

Według aktualnych danych Banku Światowego 11,5% wszystkich zatrudnionych w Polsce pracuje w sektorach związanych z rolnictwem. Działania PepsiCo odegrały istotną rolę we wsparciu tej kluczowej gałęzi gospodarki, przyczyniając się do unowocześnienia przemysłowej uprawy ziemniaków w Polsce. W tym celu firma prowadzi prace badawcze w zakresie nowych odmian, dążąc do zwiększenia udziału odmian posiadanych na wyłączność z 40% obecnie do 85% do roku 2025. W czasach rosnącego zapotrzebowania na wysokiej jakości płody rolne, także w rolnictwie zastosowanie znajdują zaawansowane technologie – ziemniaki we współpracujących z PepsiCo gospodarstwach uprawiane są pod kontrolą nowoczesnych urządzeń sterujących, które nadzorują proces zbioru, a skomputeryzowane kombajny, w zależności od warunków atmosferycznych, dobierają szybkość pracy, tak aby nie uszkodzić plonów. Odrębny system czuwa nad stanem złożonych w przechowalniach ziemniaków, bardzo wrażliwych na nagłe skoki temperatury. Wszystkie te elementy stanowią części składowe Inicjatywy Zrównoważonego Rolnictwa, którą PepsiCo wdraża na świecie. Firma realizuje założenia Inicjatywy poprzez zmniejszanie emisji CO2, optymalizację procesu nawożenia oraz zastosowanie systemu Crop Track, który pozwala na monitorowanie opadów i odpowiednie dostosowanie dawek nawożenia, wspomagając decyzje plantatorów w zakresie agrotechniki. Do 2025 roku wszystkie gospodarstwa rolne współpracujące z PepsiCo będą w 100% zgodne z wytycznymi Inicjatywy Zrównoważonego Rolnictwa.

Program Agrarny PepsiCo to przykład trwałej i opartej na wzajemnym poszanowaniu współpracy 
z lokalnymi producentami. Uczestniczący w Programie rolnicy mają możliwość nie tylko rozwijania swoich agrobiznesów zgodnie ze światowymi standardami, przyczyniając się do rozwoju polskiego rolnictwa, ale też wzajemnej wymiany doświadczeń i nawiązywania bliskich relacji. 


W trakcie uroczystości pamiątkowe dyplomy otrzymali rolnicy, którzy uczestniczyli w Programie Agro od 25 lat.

„Zaczynaliśmy 25 lat temu jako małe gospodarstwo z uprawą na 2 ha i dostawami na poziomie 50 ton – dziś pracujemy na 50 ha i produkujemy 2000 ton ziemniaków przemysłowych rocznie; mamy też własną przechowalnię na prawie 1000 ton ziemniaków. Dzięki współpracy z firmą mieliśmy okazję poznać nowoczesne metody i środki produkcji, a wyjazdy szkoleniowe pokazały nam, jak można prowadzić dochodowy i dający satysfakcję biznes rolniczy” – powiedział Janusz Sierański, który wspólnie z żoną Bożeną prowadzi gospodarstwo i współpracuje z PepsiCo od 25 lat. „Poznaliśmy mądrych i wspaniałych ludzi, nawiązaliśmy przyjaźnie – zarówno w koncernie, jak i wśród innych rolników w programie.” – dodała Bożena Sierańska.