PepsiCo

 1. Home
 2. O Firmie
  1. Historia PepsiCo
  2. Wizja i misja PepsiCo
  3. Wartości i filozofia PepsiCo
  4. PepsiCo w Polsce
  5. Kadra zarządzająca
  6. Światowy Kodeks Postępowania
  7. Zgłoś to
 3. Cel
  1. Świadomość celu
  2. Zrównoważony Rozwój Produktów
  3. Ochrona Środowiska
  4. Zrównoważony Rozwój Pracowników
  5. Nasze zobowiązania
 4. Produkty
  1. Cheetos
  2. Pepsi
  3. Lipton Ice Tea
  4. Lay’s
  5. Sunbites
  6. Star
  7. Twistos
  8. Toma
  9. Mirinda
  10. Gatorade
  11. 7 UP
  12. Slice
  13. Krystaliczne Źródło
  14. Mountain Dew
  15. Rockstar
  16. Produkty In-Out
 5. Dla prasy
  1. Kontakt dla dziennikarzy
 6. Kariera
Search PepsiCo
O Firmie
Share This Page:
More |

Home » O Firmie » PepsiCo w Polsce » Frito Lay

Frito Lay

Przekąski PepsiCo są produkowane i dystrybuowane przez Frito Lay Poland sp. z o.o., posiadającą zakłady produkcyjne w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim.

Program agrarny Frito Lay

Strategia Frito Lay

Strategia Frito Lay opiera się na konkurowaniu jakością: naszemu klientowi chcemy oferować wyłącznie doskonały produkt. Skuteczność tego podejścia potwierdzają wysokie udziały rynkowe firmy na całym świecie.

Nie ma doskonałego produktu bez doskonałego surowca. Na tajemnicę ziemniaka, umożliwiającego produkcję chipsów o delikatnym, złocistym kolorze, składa się wiele czynników: jakość gleby i jej prawidłowe przygotowanie, materiał genetyczny sadzeniaków, odpowiednio dobrane środki ochrony roślin, sposób dokonywania zasiewu i zbioru, jak również czas ich przeprowadzenia, mierzony z dokładnością co do godziny. Kluczowe są także technologiczne i logistyczne aspekty transportu i przechowywania ziemniaków.

Sekret naszych produktów

Aby osiągnąć zamierzony efekt – doskonały produkt -  na linię produkcyjną zakładów Frito Lay musi trafić ziemniak o odpowiedniej wielkości ziaren skrobi, który w trakcie wegetacji nie chłonął wilgoci. Tylko taki surowiec pozwoli uzyskać pożądaną twardość i kruchość chipsa. Z doświadczenia wiemy, że klient na pewno zwróci na to uwagę.

Dla klienta ważny jest również kolor. Ideałem jest chips o słomkowej, jasnej barwie. By ją osiągnąć potrzeba specjalnych odmian ziemniaka, zawierających minimalne ilości cukrów. Ponadto kluczowe znaczenie ma moment wykopania ziemniaka z ziemi. Roślinę należy wykopać w momencie, gdy zawiera najmniej cukrów prostych (glukozy). Aby klient otrzymał idealny produkt, potrzebny jest surowiec w idealnym stanie: młody, nieuszkodzony ziemniak, przechowywany w chłodni, w idealnych warunkach.

Spełnienie wyżej wymienionych warunków pozwala przygotować surowiec, z którego na końcu linii produkcyjnej może powstać doskonały produkt o najwyższej jakości, którą symbolizuje jego marka.

Partnerskie relacje z dostawcami

Gdyż za ziemniaków odpowiada dostawca. Na całym świecie Frito Lay stawia na partnerskie relacje i ścisłą współpracę z producentami ziemniaków. Na lokalnych rynkach budujemy grupy producenckie i ściśle z nimi współpracujemy w celu zapewnienia fabrykom Frito Lay stałych dostaw surowca spełniającego najwyższe normy jakości.

Również w Polsce postanowiliśmy pomóc rolnikom w uzyskaniu takiego produktu, który spełniać będzie wymagania naszych klientów. W ten sposób powstał program agrarny, który zrewolucjonizował nie tylko produkcję ziemniaka przemysłowego, ale także życie i pracę współpracujących z nami rolników.

Gdy rozpoczynaliśmy, naszymi partnerami były słabe, rozdrobnione gospodarstwa. Od podstaw uczyliśmy dostawców, jak uprawiać ziemniaka, z którego będzie mógł powstać dobry chips. Pomagaliśmy im także zmienić ich podejście do rolnictwa, by zaczęli traktować swoje gospodarstwa jak nowoczesny biznes., który wymaga stałego rozwoju, inwestycji i zaangażowania, ale który z drugiej strony przynosi dużą satysfakcję, także ekonomiczną.

Nasza pomoc polegała również na kredytowaniu produkcji i inwestycji dostawców, na bezpłatnym przekazywaniu materiałów sadzeniowych oraz na pomocy w zdobywaniu kredytów na rozwój technologii upraw, czy logistyki dostaw.

Frito Lay odmieniła życie swoich najlepszych dostawców. Ci zaś stali się przykładem dla swoich sąsiadów. Ludzie stopniowo przekonywali się, że przemyślane inwestycje w produkcję rolną zwracają się wielokrotnie.

Dzięki Kontactom z Frito Lay wielu polskich rolników podejmowało świadome decyzje i wybierało specjalizację produkcji. Odchodzili od rolnictwa nastawionego na przetrwanie, w kierunku rolnictwa nastawionego na trwały rozwój, wzrost wydajności i poprawę jakości produkcji. Dziś ich gospodarstwa są często wielokrotnie większe niż były pierwotnie; zatrudniają podwykonawców, wciąż inwestują i zwiększają swoje zyski.

Tajemnica sukcesu, czyli program agrarny

Program agrarny Frito Lay polega na ścisłej współpracy zakładu produkcyjnego z dostawcami ziemniaków, byzaopatrywać zakład Frito Lay w surowiec o najwyższej światowej jakości i w satysfakcjonujących ilościach.

Program składa się z kilku modułów.

Moduł edukacyjny umożliwia dostawcom przyswajanie wiedzy na temat podnoszenia jakości produkcji. Dla dostawców przewidziano ścieżkę edukacyjną, która zakłada konieczność zdobywania kolejnych certyfikatów Frito Lay. Rolnicy systematycznie uczestniczą też w szkoleniach, a na co dzień utrzymują ze sobą kontakt i wymieniając się doświadczeniami zarówno między sobą, jak i z firmą Frito Lay.

Kolejny moduł – finansowy, polega na wspomaganiu i promowaniu przez firmę rozwoju bazy technicznej i nowoczesnych środków produkcji współpracujących rolników. Jednak unikatowym elementem programu realizowanym w polskich warunkach był wymóg posiadania przez dostawców specjalistycznej przechowalni, w której – przy dokładnie określonej temperaturze i wilgotności powietrza – ziemniaki mogły bezpiecznie leżakować.

Program agrarny Frito Lay skutkuje również tym, że zmienia nie tylko świadomość i poziom dobrobytu grupy rolników-dostawców – zmienia również rzeczywistość. Promuje nowoczesne rolnictwo, zmienia świadomość ludzi, którzy żyją w otoczeniu całego przedsięwzięcia. Nagle okazuje się, że praca na roli to zajęcie pasjonujące, wymagające najnowocześniejszych technologii, ale też wyjątkowo dochodowe.

Zakłady Frito Lay w Polsce

Frito Lay zainwestowało do 2010 r. ponad 50 milionów dolarów w rozbudowę zakładów produkcyjnych słonych przekąsek w Grodzisku Mazowieckim i Tomaszowie Mazowieckim.

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu konsumentów na produkty Frito Lay na rynkach Europy Centralnej, spółka zdecydowała się na znaczne inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych, które zaspokoją popyt na produkowane przez firmę słone przekąski. Plany inwestycyjne spółki objęły zakup dodatkowych nowoczesnych linii produkcyjnych do zakładów w Grodzisku i Tomaszowie Mazowieckim, oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury logistycznej.

Strategia operacyjna firmy opiera się na założeniu, że od 2009 roku produkcja jest zorganizowana wokół dwóch nowoczesnych centrów specjalizacji technologicznej.

Zakład w Grodzisku zajmuje się produkcją chipsów ziemniaczanych Lay’s, a Zakład w Tomaszowie – produkcją wyrobów ekstradowanych (czyli popularnych Cheetos i Mr. Snaki). Oba zakłady zostały znacząco rozbudowane, a powierzchnia grodziskiego Magazyn Wyrobów Gotowych zwiększyła się przeszło dwukrotnie.

Kupiono i uruchomiono nowoczesne linie produkcyjne PC i EX oraz zmodernizowano istniejące. Realizacja projektu i założonej strategii operacyjnej ma na celu wzmocnienie pozycji obu zakładów i stworzenie możliwości dalszego rozwoju dla firmy i pracowników.

Ponad 3 miliony złotych zainwestowano w głęboką modernizację produkcji – poprawę warunków bezpieczeństwa, standardów higieny i jakości produkcji. Nowoczesne procesy produkcyjne pozwoliły podnieść wydajność zakładu.

Zmianom towarzyszył szereg programów szkoleniowych dla pracowników i kierowników obu zakładów, dzięki którym nauczą się pracować na nowych maszynach lub nowych stanowiskach. Inwestycjom towarzyszył szereg innych korzyści: lepsza organizacja pracy, nowe stanowiska i możliwości rozwoju zawodowego, dodatkowa powierzchnia biurowa, powstanie nowoczesnych pomieszczeń socjalnych. Dla pracowników zakładu w Tomaszowie uruchomiono kantynę z prawdziwego zdarzenia, pracownicy zakładu w Grodzisku mogą skorzystać z nowego parkingu.

Ulokowanie w Tomaszowie strategicznej inwestycji Frito Lay to dobry znak zarówno dla dotychczasowych pracowników, jak i władz samorządowych. W rozwijającej się firmie dla pierwszych pojawią się możliwości szkoleń, podnoszenia kwalifikacji ale przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń, dla władz miasta obecność stabilnego i wiarygodnego partnera, zatrudniającego kilkaset osób to oczywiście dodatkowe wpływy z podatków i niższe koszty walki z bezrobociem.

Zakład w Grodzisku Mazowieckim

Zakład w Grodzisku Mazowieckim Zakład produkcyjny słonych przekąsek Frito Lay w Grodzisku Mazowieckim powstał w 1993 roku. Zatrudniał wówczas 60 osób a roczna produkcja wynosiła około 3 tysięcy ton.

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy, zaangażowaniu pracowników oraz zastosowaniu najnowocześniejszych technologii i metod zarządzania, dziś produkuje ok. 30 tysięcy ton produktów, przy których pracuje ponad 400 osób.

Grodziski zakład Frito Lay od kilku lat przewodzi w rankingach wydajności i jest jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Oprócz Polski, zakład w Grodzisku na stałe zaopatruje również rynki krajów bałtyckich, Czech, Słowacji i Węgier, a w okresach zwiększonego popytu eksportuje swoją produkcję do Rosji, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Troska o najwyższą jakość

Wnętrze fabrykiWe Frito Lay niezwykłą wagę przykładamy do wysokiej jakości naszych wyrobów. Chcemy, aby nasze chipsy były doskonałe w każdym tego słowa znaczeniu. W tym celu wdrożyliśmy standardy ISO 9001: 2000 i HACCP, a także wprowadziliśmy wewnętrzne, korporacyjne systemy kontroli jakości. Ponadto, do produkcji używamy najnowszych urządzeń i technologii od wiodących producentów, wykorzystujemy także specjalistyczne oprogramowanie, które podnosi wydajność zakładu poprzez automatyzację wszystkich procesów produkcyjnych.

Nasze zaangażowanie w starania o najwyższą jakość przyniosło nam szereg nagród. W 2001 roku podczas Akademii Jakości w Holandii otrzymaliśmy ich aż sześć (m. in. w kategoriach Standardy w ochronie środowiska, Zapewnienie jakości u dostawców i Serwis techniczny) oraz szczególne wyróżnienie – Oskara Jakości 2000 za wytwarzanie bezpiecznej żywności.

W roku 2004 fabryka w Grodzisku została za najwyższą jakość produktów wyróżniona tytułem Najlepszego w Europie Zakładu PepsiCo.

Zakład w Tomaszowie Mazowieckim

Zakład w Tomaszowie Mazowieckim W 2006 r. PepsiCo przejęła firmę Star Foods, w tym także zakład w Tomaszowie Mazowieckim. W momencie przejęcia sytuacja zakładu była trudna, ze względu na słabą infrastrukturę, warunki pracy, niski standard bezpieczeństwa pracowników i produktu oraz brak możliwości rozwoju zakładu. Od momentu przejęcia zakładu zainwestowano kilkadziesiąt milionów złotych w modernizację i dostosowanie go do wysokich standardów jakości produkcji i warunków pracy.

Firma PepsiCo postawiła następujące cele modernizacji zakładu:

 • Poprawa infrastruktury budynku produkcji i terenów przynależących
 • Modernizacja linii PC/EX o dużym stopniu zużycia i niskiej wydajności
 • Poprawa infrastruktury socjalnej dla Pracowników
 • Poprawa standardów BHP i Bezpieczeństwa Produktu
 • Magazyn Wyrobów Gotowych oddzielony od produkcji
 • Ograniczenie potencjalnego zagrożenia powodziowego

Realizacja strategii modernizacji zakładu przebiegała następująco:

 • Zmodernizowano istniejący budynek przy ul. Milenijnej – powstała nowoczesna hala produkcyjna oraz zostały zreorganizowane obszary w pobliżu budynków
 • Zainstalowano nowoczesną linię produkcyjną i zmodernizowano starą linię produkcyjną
 • Podniesiono bezpieczeństwo i komfort pracy, a także zainwestowano w nową infrastrukturę socjalną dla pracowników (stołówka, szatnie, sanitariaty, przystanek autobusowy przy ul. Milenijnej)
 • Zainwestowano w szkolenia i rozwój pracowników (szkolenia wewnętrzne, Akademia Menedżerów Frito Lay)

Obecnie zakład ma rozbudowane i sprawnie funkcjonujące polityki ochrony pracowników (ERP – system eliminujący ryzyko wypadków), konsumentów (CRP – system eliminujący zagrożenia produktu) oraz politykę ochrony środowiska naturalnego (EMS – system zarządzania środowiskiem).

Przyszłość zakładu:

Na początku 2010 r. zakończono modernizację fabryki. Zakład działa w oparciu o nowoczesną halę produkcyjną i jest wyposażony w wygodny budynek socjalno-biurowy. Pracownicy mają zapewnione możliwości rozwoju, np. w ramach Akademii Menedżerów Frito Lay oraz dzięki szkoleniom wewnętrznym. Także w 2010 r. została rozpoczęta warta kilkadziesiąt milionów złotych inwestycja w kolejną linię produkcyjną. Będzie ona połączona z rozbudową obecnego budynku produkcyjnego. Jej zakończenie jest planowane w połowie roku 2011.